gaan na Hoofinhoud oor

Oor Durban-Noord Kollege

Durban-Noord Kollege is 'n opvoedkundige instelling met 'n Christelike etos, wat hoë standaarde handhaaf en geleenthede bied vir elke leerder om tot sy / haar volle potensiaal binne 'n diverse gemeenskap te ontwikkel.

ONS VISIE: Waar kinders hul doel vind en groei.

Durban-Noord Kollege is die skool vir u. Ons is nie net anders nie, maar ook uniek, en daarom is die uitgebreide verskeidenheid onderwerpe en aktiwiteite beskikbaar. Durban-Noord Kollege is 'n dubbel- en parallelmediumskool. Dubbelmedium Gr 8-9 en parallelmedium in sekere vakke uit Gr 10-Gr 12. Ons het ook 'n dubbelmedium kleuterskool (Toktokkie) op die perseel. Ons laerskool is dubbelmedium vanaf Gr1 - 12.

ONS SENDING: Deur finansiële stabiliteit te belê in: Kwaliteitonderwys * Dinamiese onderrighulpmiddels * Verskeidenheid sportkodes * Fasiliteite

Skoolmotto: AD LUCEM behels die skool se strewe om die ambisies te verwesenlik wat deur die oop Bybel gesimboliseer word. Die flambojante boom wat inheems aan KZN is, is die dryfveer van Durban-Noord Kollege.

DNC Die perfekte balans

Graad 12 eksamen slaag uitslae sedert 1997

2017
100%
2016
100%
2015
99%
2014
99%
2011-2013
100%
2010
99%
2008-2009
100%
2007
99%
2017
100%

Durban-Noord Kollege bied aan 'n wye verskeidenheid vakke wat beide tale, Afrikaans en Engels, as Hooftaal van Addisionele taal, aangebied word.

 

Vakke / Onderwerpe

GR 8/9

 • TGKA Afrikaans Hooftaal / Afrikaans 1ste addisioneel
 • TGKE Engels Hooftaal / Engels 1staddisional
 • SW / SS Sosiale Wetenskappe / Sosiale Wetenskappe
 • TEG Tegnologie / Tegnologie
 • WGW Wiskunde / Wiskunde
 • NW / NS Natuurwetenskappe / Natuurwetenskappe
 • KK / AC Kuns en Kultuur / Arts & Culture
 • EBW / EMS Ekonomiese en Bestuurswetenskappe / Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

GR 10 - 12 VERPLIGTEND / VERPLIGTEND

 • AFRHL / AFRFA
 • ENGHL / ENGFA
 • WISKUNDE / MLIT
 • LIFEGR 10
 • PHSC / BSTD / CATN
 • ACCN / GEOG
 • LFSC / GRDS / VSLA

GR 11

 • PHSC / BSTD / CATN
 • LFSC / GRDS
 • ACCN / GEOG / VSLA

GR 12

 • PHSC / BSTD / VSLA
 • LFSC / GRDS / CATN
 • ACCN / GEOG

AKADEMIESE BELEID

AFWESIGHEDE EN ALLE WERK NIE INGEHANDIG NIE (ALGEMEEN)

Die onus berus deur die leerder om te verseker dat hy / sy alle werk inhaal en handig is, wat gedurende sy / haar afwesighede, agter geraak het. ONGESKRYFDE TOETSE

Indien 'n leerder afwesig is vir 'n toets, benodig hy / sy 'n doktersbrief. Indien die ouer nie persoonlik kontak maak met die Graadmentor of die Hoof, op die dag van afwesigheid nie, en geen doktersbrief woord ingehandig nie, sal daar 'n nul punt toegeken word. Indien 'n leerder vir minder as 2 dae met 'n doktersbrief afwesig is, sal die leerder die toets skryf op die eerste dag wat hy / sy terugkeer skool toe.

Indien 'n leerder afwesig is vir 3 dae of meer met 'n doktersbrief, moet hy / sy met 'n doktersbrief deur die Graadmentor aanmeld, die eerste dag terug deur die skool, sodat datums vir ongeskryfde toetse bepaal kan word. TAKE / WERKSTUKKE / PROJEKTE NIE INGEHANDIG, MONDELING NIE GEDOEN NIE

Indien 'n leerder afwesig is op die dag wat die werk ingehandig moet word, word daar verwag dat hy / sy die werk onmiddellik sal inhandig op die eerste dag wat hy / sy terugkeer skool toe, ongeag of die betrokke vak op sy / haar haan verskyn. Andersins sal 'n nulpunt toegeken word.
Geen werk sal aanvaar word na die vasgestelde datum nie. Leerders moet 'n werkskedule beplan en organiseer sodat alle werk voltooi is op vasgestelde datums. Enige werk wat nie beteken ingehandige woord nie sal geen punte vir toegelate woord nie.
Mondelinge moet die eerste dag terug by die skool met die betrokke vakonderwyser gereël word. Geen reëlings, geen punte.

 

AKADEMIEBELEID

AFWESIGHEID EN WERK NIE INGEHANDIG NIE (ALGEMEEN)

Die leerder moet toesien dat hy / sy al die werk / toetse wat hy / sy tydens sy afwesigheid gemis het, inhaal. TOETS GEMIS.

As 'n leerder vir 'n toets afwesig was, moet hy / sy 'n doktersbrief saambring. As die ouer van die leerder nie persoonlik kontak maak met die graadhoof of die skoolhoof op die dag van afwesigheid nie en geen doktersbrief ingehandig is nie, word 'n nulpunt toegeken. As 'n leerder minder as 2 dae by die dokter afwesig is let op - die leerder skryf die toets op die eerste dag terug by die skool.

As die leerder langer as drie dae met 'n doktersbrief afwesig is, moet die leerder op die eerste dag terug by die skool met sy / haar doktersbrief by die Graadhoof aanmeld om alle gemiste toetse te skeduleer. OPDRAGTE / TUTORIALE / PROJEKTE WAT NIE INGEHANDIG WORD NIE, MONDELINGE NIE GEDOEN NIE

As 'n leerder afwesig is op die dag waarop die werk ingehandig moet word, word daar van hom / haar verwag om die werk in te lewer op die eerste dag dat hy / sy terugkeer skool toe, ongeag of die vak op die dagrooster verskyn, anders word 'n nulpunt toegeken.
Geen werk sal na die keerdatum aanvaar word nie. Leerders moet 'n werkskedule beplan en organiseer om alle werk soos uiteengesit te voltooi. Vir enige werk wat nie betyds ingehandig is nie, sal geen punte toegeken word nie.
Mondelinge moet die eerste dag terug op skool met die betrokke onderwyser gereël word. Geen reëling, geen punte nie.

'Onderwys is die kragtigste wapen waarmee u die wêreld kan verander.'

-Nelson Mandela

Terug na bo
Afrikaans